Głównym założeniem projektu
było stworzenie wili z akcentami modernistycznymi